Kokemuksia oppimateriaalista

Opetan uskontoa Etu-Töölön lukiossa ja olen käyttänyt tätä oppimateriaalia useammalla eri tavalla UE3-kursseillani (kesk. sisältö Kristillinen etiikka ja elämä). Opiskelijoissa on ollut ykkösistä nelosiin, kaikkea sekaisin. Ryhmien koko meillä on 33 opiskelijaa. Tässä kerron kokemuksia ensimmäisestä kerrasta, muut variaatiot löytyvät kohdasta ”Opettajalle” kaikkien sivujen alareunasta.

Etiikan kurssilla olen aina teettänyt opiskelijoilla erilaisia isompia projekteja ja nämä materiaalit sopivat mukavasti osaksi prosessia. Ensimmäisen kerran meillä oli teemana Hyvä elämä – Hyvä tulevaisuus. Ja valitsimme tarkastelunäkökulmaksi vammaisuuden. Jaoin opetusryhmäni useaan pienempään ryhmään. Kaikki ryhmät tekivät kaikki opetusmateriaalin tehtävät ja niiden pohjalta he tekivät sitten vapaavalintaisen tuotoksen, jossa tehtävien aihemaailmaa syvennettiin. Tämä syvennysvaihe tehtiin koepäivänä kokeen sijasta.

1. Tehtävä ”Hyvä elämä – hyvä tulevaisuus”

    1. 1. Opettajan alustus

2. Ryhmien työnjako ja tehtävät
● 3-4 hengen ryhmät
● Tehdään tehtävät sivustolta vammaiskumppanuus.fi.
Sivuston valikosta valitaan kohdasta Oppimateriaalit: Oikeus elämään, osallisuuteen, koulutukseen, seksuaalisuuteen ja työhön. Lukekaa alustus ja katsokaa videot tai kuvat. Valitkaa kunkin osan sivun alalaidasta tehtävät ja tehkää ne omassa tahdissa. Edetkää aina järjestyksessä.
● käytettävissä 2x75min
● pitäkää kirjaa tehtävien tekemisestä erillisten ohjeiden mukaisesti

3. Soveltaminen
● koontipäivänä

a) Saamanne tiedon ja tehtyjen tehtävien perusteella, kuvatkaa ja analysoikaa millaista on vammaisen ihmisen hyvä elämä ja tulevaisuus. Voitte itse valita teettekö esseen, mindmapin, blogi- tai muun tekstin, powerpointin tai minkä tahansa muun tuotoksen.

Näkökulmia tulisi olla ainakin
● kristillinen etiikka
● ongelmia? mistä johtuu?
● mahdollisuuksia?
● Suomi vs. muu maailma
● tasa-arvo
● omia ajatuksia

Jos liitätte työhön kuvia tai muita materiaaleja netistä, muistakaa lähteet
Muistakaa jakaa työ keskenänne ja tallentakaa se omaan UE3 drive- kansioonne.

b) Yhdistetään kaksi ryhmää. Esitelkää vuorotellen työnne toisillenne ja antakaa ainakin 3 positiivista kommenttia toistenne työstä. Yhden ryhmän esittelyyn aikaa 15 min eli yhteensä 2x15min.

c) Viimeistelkää palautuslappu, jos se ei ole vielä valmis.

Tehtäväthän on alun perin tarkoitettu niin, että yksi oikeus käsiteltäisiin yhdellä oppitunnilla. Lukiossa tämä on käytännön mahdottomuus, se veisi 1/3kurssista. Tehtävät ovat myös melko helppoja lukiolaisille ja näin ollen niiden tekemiseen ei saa kulumaan kokonaista tuntia. Mutta helpotkin tehtävät sopivat aiheeseen tutustumiseen ja pohtimiseen. Tuotos-osuudessa on sitten helppo viedä asiaa pidemmälle.

Tunnilla, jolla tehtävien teko aloitettiin, ei ollutkaan kaikki sitten paikalla, ja ihan tarkasti 3-4 hengen ryhmät eivät onnistuneet. Ryhmät olivat hyvin erilaisia, osalla meni tehtävien tekoon kaikki aika eli annettu 2 X 75min, osalla vain 1 X 75min ja osalla jotain tältä väliltä. Itse kiertelin ryhmissä ja heittelin lisäkysymyksiä esim. Miksi ajattelet noin? Voisitko jatkaa ajatustasi vielä eteenpäin? Oletteko itse kokeneet koskaan mitään samanlaista? Näillä sain hiljaisempia ryhmiä hiukan eteenpäin ja samalla kuulin ja näin, millä tasolla tehtäviä tehtiin. Ryhmiin jaossa opettajan kannattaa noudattaa omia vaistojaan ja osaamistaan. Selvästi kävi ilmi, että ryhmät, joissa oli enemmän kuin 3-4 henkilöä, eivät päässeet keskusteluosuuksissa kovinkaan syvälle. Samoin kävi ryhmissä, joissa henkilöt tunsivat toisiaan huonommin. Pareittain työskennelleet kävivät kaikkein parhaita keskusteluja, samoin ryhmät, joissa oli sekaisin tyttöjä ja poikia. Huonoiten pärjäsivät ryhmät, joissa oli pelkkiä poikia ja enemmän kuin kolme. Koontipäivänä (muissa kouluissa koepäivä) ryhmän koolla tai koostumuksella ei sitten ollutkaan niin väliä. Tuotokset olivat pääosin oikein hyviä. Nämä havainnot pysyivät samoina, vaikka hieman muutinkin tapaa käyttää tehtäviä.

Tuotoksina iso osa teki powerpointin, muutama tyttöporukka innostui ”askartelemaan” ja tekivät mindmapin kaltaisen työn kartongille, myös sähköisiä mindmappeja oli muutama ja yksi essee. Kaikissa töissä oli vähintään antamani näkökulmat, muutamassa mentiin syvemmällekin.

Opiskelijat antoivat myös palautetta tehtävistä koko prosessin ajan. Eniten he pitivät videoista ja valokuvatehtävistä. Positiivisia kommentteja tuli myös siitä, että joutui ajattelemaan asioita, joita ei koskaan muuten ajattelisi ja eläytyminen oli mukava tapa pohdiskella asioita. Palautteesta kävi myös ilmi, että lukioikäisille ihmisille vammaisten, niin kuin kaikkien ihmisten oikeudet, ovat itsestään selviä ja siksi osa tehtävistä jäi vähän pinnallisiksi. Kriittisin kommentti oli poikaporukalta: ”Ei opittu mitään uutta.” Suhtautuminen oli todella myönteistä ja vastaanottavaa, mikä yllätti. Se myös vaikutti siihen, että olen lähtenyt etsimään erilaisia tapoja käyttää materiaalia.