Kohti inklusiivista ammattikoulutusta Sansibarissa

MITÄ? Hankkeessa mahdollistetaan kehitysvammaisten nuorten pääsy ammatilliseen koulutukseen.

MIKSI? Kehitysvammaisten nuorten ammatillinen koulutus ei ole ollut tähän asti mahdollista Sansibarissa.

MITEN? Kehitysvammaliitto, FDUV ja Kehitysvammaisten Tukiliitto aloittivat uuden kehitysyhteistyöhankkeen Sansibarissa, Tansaniassa vuoden 2017 alussa. Sansibar on kahdesta saaresta koostuva itsehallintoalue Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Asukkaita siellä on 1,3 miljoonaa, josta Sansibarin tilastokeskuksen mukaan 9,3 % on vammaisia henkilöitä.

Alkanut hanke on pilotti. Ammatillisen koulutuksen mahdollistamisen ohella hankkeessa lisätään tietoisuutta kehitys- ja puhevammaisten henkilöiden erityistarpeista ja ehkäistään erityisesti vammaisiin tyttöihin ja naisiin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä.

Hanke on osa ulkoasiainministeriön rahoittamaa Vammaiskumppanuusohjelmaa.

KUMPPANIJÄRJESTÖ: Paikallisena kumppanina projektissa toimii kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän vanhempiensa järjestö ZAPDD.

KOORDINAATTORI JA LISÄTIEDOT: Kehitysvammaliitto ry, Sisko Rauhala, sisko.rauhala(at)kvl.fi