Vaikuttaminen ja verkostot

Kansainvälisessä kehityspolitiikassa ja kehitystä koskevassa keskustelussa vammaisten huomioon ottaminen on viime vuosiin asti ollut vähäistä. Tietoisuus vammaisten ihmisoikeuskysymyksistä on kuitenkin lisääntynyt yhä useamman maan allekirjoitettua YK:n vammaisyleissopimuksen. Tietoisuudesta tekojen tasolle pääseminen tulee tosin viemään vielä pitkään.

Vammaiskumppanuuden vaikuttamistyön tavoitteena on pitää vammaisten oikeuksia esillä ja vaikuttaa Suomen, Euroopan Unionin ja globaalien kehityspoliittisten toimijoiden päätöksentekoon, jotta päättäjät työskentelisivät määrätietoisemmin vammaisten aseman parantamiseksi. Työtä tehdään sekä itsenäisesti, että kansallisten ja kansainvälisten verkostojen ja yhteenliittymien kanssa.

Kansainvälisessä vaikuttamisessa yksi Vammaiskumppanuuden tärkeimpiä vaikuttamiskanavia on International Disability and Development Consortium, IDDC. Kotimaisissa verkostoissa toimitaan etenkin Fingon kautta.

Lisätietoja: 

UN enable (avautuu uudelle välilehdelle)

IDDC (avautuu uudelle välilehdelle)

IDA (avautuu uudelle välilehdelle)

The 2030 Agenda (The Inclusion of Persons with Disabilities) (avautuu uudelle välilehdelle)