Työmme

Vammaiskumppanuuden kehitysmaissa tehtävän työn tavoitteena on vahvistaa etelän kumppanijärjestöjä niin, että heillä on entistä paremmat taidot tehdä työtä vammaisten ihmisten aseman parantamiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi.

Kumppanuus kehitysmaissa toteutuu pitkälti yhteisten kehitysyhteistyöhankkeiden muodossa. Hankkeita on 15.

 

Työ on ihmisoikeusperustaista. Suuressa osassa hankkeita pääpaino on etelän kumppanijärjestöjen perustoimintojen kehittämisessä. Demokraattinen hallinto, hyvät johtamistavat ja tavoitteellisen toiminnan suunnittelu ja seuranta luovat pohjaa kestävälle toiminnalle.

Useissa hankkeissa luodaan myös uusia käytäntöjä vammaisten ihmisten elämäntaitoja ja työllistymistä edistävälle viralliselle ja epäviralliselle koulutukselle. Luotujen käytäntöjen jatkaminen ja rahoitus pyritään siirtämään niistä lainmukaisesti vastuussa oleville tahoille – valtiolle ja kunnille – sitä mukaa, kun nämä ovat siihen valmiita.

Etelän kumppaneita kannustetaan ja koulutetaan tekemään vaikuttamis- ja edunvalvontatyötä eri tasoilla, jotta vammaisten ihmisten ihmisoikeudet toteutuisivat laaja-alaisesti yhteiskunnissa.

Vammaiskumppanuuden arvojen mukaisesti työtä tehdään etelän kumppaneiden itsenäisyyttä kunnioittaen. Vertaistuelle ja -oppimiselle annetaan tilaa ja aikaa. Kumppanuudet ovat pitkäaikaisia ja molemminpuolista luottamusta luodaan määrätietoisesti. Pienistä vastoinkäymisistä ei lannistuta, vaan niistä haetaan oppia tulevaisuutta varten.

Suomessa vaikutamme viranomaisiin ja muihin kehitysyhteistyön toteuttajiin, jotta vammaisten ihmisten oikeudet tulisivat huomioiduksi kehitysmaiden lainsäädännössä ja kaikessa kehitysmaissa tehtävässä työssä.

Viestimme ja teemme globaalikasvatustyötä vammaisuus & kehitys -kysymysten esilletuomiseksi Suomessa.

Vammaiskumppanuuden kehitysyhteistyöohjelman rahoituksesta 92,5% on Ulkoasiainministeriön kumppanuusjärjestötukea.

Lisätiedot:

Vammaiskumppanuuden kehitysyhteistyöohjelma 2016-21 englanniksi (doc-tiedosto, avautuu uudelle välilehdelle)
Vammaiskumppanuuden vuosiraportti 2016 (pdf-tiedosto, avautuu uudelle välilehdelle)
Vammaiskumppanuuden vuosiraportti 2017 (pdf-tiedosto, avautuu uudelle välilehdelle)

Vammaiskumppanuuden vuosiraportti 2020 (pdf-tiedosto, avautuu uudelle välilehdelle) 

L