Kehitysvammaisten henkilöiden ja näiden perheiden voimauttaminen ja osallistaminen

MITÄ: Hankkeessa tuetaan kehitysvammaisia ja heidän perheitään Kenian viidessä kunnassa.

MIKSI: Vain 3 % kehitysvammaisista lapsista pääsee kouluun Keniassa. Lähiomaiset ja perheenjäsenet ovat usein heidän ainoa sosiaalinen piirinsä. Myös kehitysvammaisen lapsen vanhemmat joutuvat usein leimatuksi.

MITEN: Ympäröivän yhteisön tietoisuutta kehitysvammakysymyksistä nostetaan erilaisilla kampanjoilla ja tiedotuksella. Kehitysvammaisille itselleen järjestetään esimerkiksi kulttuuritapahtumia ja tietoiskuja, jotta heidän itsetuntonsa ja osallistumismahdollisuutensa kasvaisivat. Projektista hyötyvät kehitysvammaiset ja heidän läheisensä. Heidän elämänpiirinsä laajenee, kun kehitysvammaisuuteen liittyvä leima hälvenee.

KUMPPANUUSJÄRJESTÖ: Hanketta toteuttaa Kenian kehitysvammaisten yhdistys KAIH.

KOORDINAATTORI JA LISÄTIEDOT: FDUV, Laura Rahka, laura.rahka(at)fduv.fi