Vammaisuus ja katastrofit

Katastrofitilanteissa vammaisten ihmisten mahdollisuudet selviytyä ja saada apua ovat huomattavasti heikommat kuin vammattomien ihmisten, oli kyseessä sitten luonnonmullistus tai ihmisen aiheuttama katastrofi.

Akuutissa tilanteessa on kyse henkiinjäämisestä. Vammaisen henkilön omaehtoista pelastautumista voivat hankaloittavat liikkumiseen, tiedonsaantiin tai ymmärtämiseen liittyvät vaikeudet. Vammaisten ihmisten elämä perustuu usein vammattomia enemmän perheen ja ympäröivän yhteisön tukeen. Usein nämä ihmiset ovat katastrofitilanteissa kadonneet ainakin väliaikaisesti. Samoin ovat usein kadonneet apuvälineet, lääkkeet ja muu tarpeisto, mikä vaikeuttaa tilannetta entisestään.

Monet ihmiset vammautuvat joko tilapäisesti tai pysyvästi katastrofeissa. He tarvitsevat fyysisen avun lisäksi myös henkistä tukea jatkaakseen elämäänsä vammaisina.

Vammaisten ihmisten huomioonottaminen esimerkiksi katastrofeissa edellyttää kartoitusta, apuvälineiden jakelua, viranomaisten informointia, evakuoinnin ja vesijakelun hoitamista. Kriisinhallinnan menetelmien lisäksi on luotava opas vammaisten henkilöiden määrän ja olinpaikan kartoittamiseksi maittain.