Mitä Suomi tekee?

Vammaisten ihmisten oikeuksien ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen on yksi Suomen ihmisoikeuspolitiikan painopisteistä ja se on myös yksi Suomen kehitysyhteistyön läpileikkaavista teemoista. Suomella on kansainvälisesti hyvä maine vammaistyössä.

Suomen ulkoministeriö edistää vammaisten oikeuksia kolmella tavalla läpileikkaavasti:

1. valtavirtaistamalla vammaisten oikeudet ja osallistumismahdollisuudet kaikkeen kehitysyhteistyöhön
2. käynnistämällä vammaisten oikeuksia ja osallistumismahdollisuuksia vahvistavia hankkeita
3. sisällytetään vammaisten oikeuksien edistäminen Suomen kaikkeen poliittiseen dialogiin mm. yhteistyömaiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Rahallisesti Suomen panostus kehitysyhteistyön vammaisulottuvuuteen on maksimissaan 4-5 miljoonaa euroa vuodessa. Tästä suurin osa, n. 75 % menee kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön ja erityisesti vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tukemiseen. Vammaiskumppanuusohjelman valtiontuki oli vuonna 2011 runsaat miljoona euroa.

Suomen kahdenvälisissä kehitysyhteistyöhankkeissa (ns. bilateraalinen yhteistyö) vammaisten oikeuksien edistäminen ei ole vahvasti mukana tällä hetkellä. Ainoastaan opetusalalla Suomi on toiminut aktiivisesti vammaisten oikeuksien edistämiseksi. Lähes kaikissa maissa, joissa Suomi tukee opetusalaa, on ohjelmassa ns. inklusiivisen erityisopetuksen osa-alue. Vammaisiin keskittyviä bilateraalisia hankkeita Suomella ei ole.

Suomen kehitysmaaedustustoista osa tukee paikallisen yhteistyön määrärahoista (ns. PYM) vammaisten oikeuksia ja osallistumismahdollisuuksia vahvistavia hankkeita. 

Suomi tukee suhteellisesti pienellä rahasummalla (40 – 200 000 euroa/vuosi) monenvälistä  kehitysyhteistyötä ja globaalia vaikuttamistyötä. Melko pienellä rahallisella panoksella on saatu kuitenkin myönteisiä tuloksia. Suomen vahvuus on mm. suomalaisten kansainvälisesti arvostettujen asiantuntijoiden työpanos.

Lisätietoja ulkoministeriön sivuilta:

Työkaluja läpileikkaavien tavoitteiden edistämiseen Suomen kehitysyhteistyössä

Helposti syrjäytyvät ryhmät 

Vammaisten ihmisten oikeudet ja osallistuminen kehitysyhteistyössä

Heidi Hautalan vierailu syksyllä 2011 Etiopiaan

Lisää aiheesta Vammaiskumppanuuden sivuilla:

Vammaisnäkökulma Suomen kehityspolitiikassa 

Järjestöjen kehitysyhteistyö ja vammaisuus