Kansainväliset verkostot

Kansainvälisessä kehityspolitiikassa ja kehitystä koskevassa keskustelussa vammaisten huomioon ottaminen on viime vuosiin asti ollut vähäistä. Yhä useamman maan allekirjoitettua YK:n vammaisyleissopimuksen, tietoisuus vammaisten ihmisoikeuskysymyksistä on hiljalleen lisääntynyt. Tietoisuudesta tekojen tasolle pääseminen tulee tosin viemään vielä pitkään.

Vammaiskumppanuuden vaikuttamistyön tavoitteena on pitää vammaisten oikeuksia esillä ja vaikuttaa Suomen, Euroopan Unionin ja globaalien kehityspoliittisten toimijoiden päätöksentekoon, jotta päättäjät työskentelisivät määrätietoisemmin vammaisten aseman parantamiseksi. Työtä tehdään sekä itsenäisesti, että kansallisten ja kansainvälisten verkostojen ja yhteenliittymien kanssa.

Kansainvälisessä vaikuttamisessa yksi Vammaiskumppanuuden tärkeimpiä vaikuttamiskanavia on International Disability and Development Consortium, IDDC. Kotimaisissa verkostoissa toimitaan etenkin Kepan ja Kehyksen kautta.

Lisätietoja: 

UN enable

IDDC (International Disability and Development Consortium)

IDA (International Disability Alliance)

GPDD (Global Partnership for Disability and Development)