Vammaisuus ja osallistuminen

YK:n yleissopimus vammaisten ihmisten oikeuksista korostaa vammaisten oikeutta osallistua yhteiskunnan toimintaan, päätöksentekoon ja kulttuurielämään yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Vammaisten omat järjestöt ovat tärkeitä vammaisten äänen tuomisessa kuuluviin. Yksi työmme päätavoitteista on vahvistaa kehitysmaiden vammaisjärjestöjä niin, että he voivat entistä tehokkaammin edistää vammaisten ihmisoikeuksia omissa yhteisöissään, kansallisella tai kansainvälisellä tasolla.

Kansainvälinen vammaisliike voi tukea kehitysmaiden vammaisjärjestöjä kokemusten vaihdolla, tietotaidon jakamisella ja kehitysyhteistyöllä. Vertaistuki on vammaisille tärkeä toimintamuoto sekä maiden sisällä että kansainvälisesti.