Etiopian kuurojen naisten kapasiteetin vahvistaminen ja HIV/AIDS -hanke

HANKE ON PÄÄTTYNYT

MITÄ: Hankkeessa parannetaan kuurojen naisten toimeentuloa ja asemaa Etiopian maaseudulla ja vahvistetaan kansallisen kuurojen liiton toimintavalmiuksia.

MIKSI: Kuurojen naisten asema Etiopiassa on huono. Toimeentulon lisääntyessä itsemääräämisoikeus lisääntyy.

MITEN: Hankkeessa lisätään kuurojen naisten tietoisuutta seksuaaliterveydestä ja naisten oikeuksista, sekä edistetään heidän toimeentulomahdollisuuksiaan. Hankkeesta hyötyvät ennen kaikkea kahdeksan kohdealueen kuurot naiset, mutta myös kuuroille miehille annetaan tietoa seksuaaliterveydestä ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta.

KUMPPANUUSJÄRJESTÖ: Hankkeen toteuttaa Etiopian kuurojen liitto ENAD.

KOORDINAATTORI JA LISÄTIEDOT: Kuurojen Liitto, Katarina Butera, katarina.butera(at)kuurojenliitto.fi