Esteettömyys

Vammaiskumppanuus.fi -verkkosivustolle on myönnetty esteettömyys huomioitu -leima syyskuussa 2015. Esteettömyysleima myönnetään verkkosivustoille, joissa on huomioitu erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet.

Sivustolla on esteettömyys huomioitu

Sivustolla, jolle esteettömyysleima on myönnetty, on erityisesti huomioitu:

• käyttäjät, joilla on näkö- tai kuulovammoja
• käyttäjät, joilla on motorisia rajoitteita
• käyttäjät, joilla on kognitiivisia rajoitteita
• seniorit

Esteettömyys huomioitu -leima on Yleisradion, Adagen ja Näkövammaisten Keskusliiton yhteistyössä kehittämä kriteeristö ja esteettömyyden arviointimalli verkkosivuille. Leimaa hallinnoi Näkövammaisten Keskusliitto.

Esteettömyys huomioitu -leimaa varten Adage suoritti esteettömyysarvioinnin, joka käsitti kaikki sivuston olennaiset sivupohjat. Sivustolla oli otettu esteettömyys lähtökohtaisesti erittäin hyvin huomioon, ja esteettömyyshavaintoja löytyikin vain kymmenen, joista Erittäin tärkeitä ja Tärkeitä vain kaksi. Kaikki tärkeimmät ja suurin osa vähäisemmistä havainnoista korjattiin ja loput otetaan huomioon myöhemmin. Lisätietoja leimasta saa Adagen tutkimusjohtajalta Raino Vastamäeltä (raino.vastamaki(at)adage.fi).

Selkokielilogo

Selkokielilogo

Vammaiskumppanuus.fi -verkkopalvelun selkokieliselle sivuosiolle on myönnetty selkologo toukokuussa 2015. Selkologoa myönnettäessä on tarkistettu sivuosion tekstin selkokielisyys, sekä tarkasteltu sivuosiota ulkoasun, käytettävyyden ja toiminnallisuuden näkökulmasta.

Selkologoarvion tuloksissa todetaan, että selkokielinen osio on toteutettu selkeästi ja loogisesti. Sivujen ulkoasu, rakenne ja informaation määrä on selkokielen käyttäjille sopiva.

Kehitysvammaliiton Selkokeskus toteutti selkokielisen sivuosion tekstien tarkistuksen ja Papunet-tiimi toteutti sivuston selkologoarvion ulkoasun, käytettävyyden ja toiminnallisuuden näkökulmasta.

Lisätietoja selkologosta saa Selkokeskuksen suunnittelijalta Eliisa Uotilalta (eliisa.uotila(at)kvl.fi), tai Papunetin IT-suunnittelija Ville Rouhiaiselta (ville.rouhiainen(at)kvl.fi).

Viittomakieliset videot

Vammaiskumppanuus.fi-verkkopalvelun pääsivuille on tehty viittomakieliset videot, joissa pääsivujen sisältö viitotaan suomalaisella viittomakielellä.

Viittomakieliset videot on toteuttanut Mediapalo.

Lisätietoja viittomakielisten videoiden tekemisestä saa Kuurojen Liiton viestinnästä (kuurojenliitto(at)kuurojenliitto.fi).

Lisätietoja ja palautetta sivujen esteettömyydestä

Havaitsitko puutteita sivujen esteettömyydessä tai haluatko antaa esteettömyyteen liittyvää palautetta sivujen kehittäjille? Haluaisitko kuulla lisää, kuinka teimme verkkopalvelumme esteettömiksi kaikille käyttäjille? Lähetä palautetta tai yhteydenottopyyntö osoitteeseen info(at)vammaiskumppanuus.fi.