YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista hyväksyttiin joulukuussa 2006 YK:n yleiskokouksessa. Se astui voimaan 3.5.2008, kun yli 20 maata oli ratifioinut (lopullisesti voimaansaattanut) sopimuksen. Sopimuksen valmisteluun osallistuivat jäsenvaltioiden edustajien lisäksi kansainväliset järjestöt sekä vammaisjärjestöt.

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista täydentää jo voimassaolevia YK:n ihmisoikeussopimuksia – sillä ei siis perustettu uusia ihmisoikeuksia. Sopimuksella vahvistetaan kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kuuluminen myös vammaisille henkilöille, ja heille taataan mahdollisuus nauttia näistä oikeuksista ja vapauksista täysimääräisesti ilman syrjintää. Syrjinnän kieltoa täydentävät monipuoliset toimet syrjinnän poistamiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi: sopimus osoittaa, millaiset mukautukset ovat tarpeen, jotta vammaiset henkilöt voivat nauttia oikeuksista ja vapauksista ilman syrjintää.

Sopimus kattaa niin kansalais- ja poliittiset oikeudet (KP-oikeudet) kuten taloudelliset, sosiaaliset ja sivistyksellisetkin oikeudet (TSS-oikeudet). Sopimuksessa on myös valinnainen lisäpöytäkirja, joka mahdollistaa suorien valitusten tekemisen vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealle, jos sopimuspuolen epäillään rikkoneen yleissopimuksen määräyksiä.

Vammaiskumppanuuden toiminnan kannalta erityisen tärkeä on artikla 32, joka koskee kansainvälistä yhteistyötä.

Suomi ratifioi sopimuksen ja sen valinnaisen lisäpöytäkirjan 11.5.2016 ja niiden voimaanastumispäivä Suomessa oli 10.6.2016.

Lisätiedot:

Sopimus suomeksi (pdf-tiedosto, avautuu uudelle välilehdelle)

Sopimuksesta ja ratifiointitilanteesta maittain englanniksi (verkkolinkki, avautuu uudelle välilehdelle)