Oikeus tulevaisuuteen

Kokemuksia oppimateriaalista

Opetan uskontoa Etu-Töölön lukiossa ja olen käyttänyt tätä oppimateriaalia useammalla eri tavalla UE3-kursseillani (kesk. sisältö Kristillinen etiikka ja elämä). Opiskelijoissa on ollut ykkösistä nelosiin, kaikkea sekaisin. Ryhmien koko meillä on 33 opiskelijaa. Tässä kerron kokemuksia ensimmäisestä kerrasta, muut variaatiot löytyvät kohdasta ”Opettajalle” kaikkien sivujen alareunasta. Etiikan kurssilla olen aina teettänyt opiskelijoilla erilaisia isompia projekteja ja… Lue lisää Kokemuksia oppimateriaalista

Tekijät

Tämän oppimateriaalin ovat toteuttaneet: Oppimateriaalin sisällön tuottaminen: Irja Seilola, Mari Koistinen, Anja Malm ja Satu Vierimaa Ohjausryhmä: Inka Hopsu, Opettajat ilman rajoja Satu Vierimaa, Etu-Töölön lukio Marianne Nylund, DIAK Riikka Vuorela, FCG International Vesa Virri, Töölön yhteiskoulu Yhteistyössä mukana: Lämmin kiitos kaikille Oikeus tulevaisuuteen -oppimateriaalin tekemiseen osallistuneille!

Oikeus työhön

YK:n yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista todetaan, että vammaisilla on sama oikeus työhön kuin kaikilla muilla. Ketään ei saa syrjiä vammaisuuden perusteella ja vammaisten työllistymistä tulee edistää. Työolosuhteisiin tulee tehdä kohtuulliset mukautukset, jotka helpottavat vammaisten työntekoa. Vammaisilla ihmisillä ja heidän perheillään on oikeus riittävään elintasoon: ruokaan, vaatetukseen, asuntoon ja terveyspalveluihin.Työnteko on vahvasti sidoksissa toimeentuloon myös vammaisten… Lue lisää Oikeus työhön

Oikeus koulutukseen

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista velvoittaa valtiot huomioimaan opetuksessa vammaisten lasten erityistarpeet. Valtioiden on huolehdittava, että opettajilla on tietoa sopivista opetusmenetelmistä ja edistettävä pistekirjoituksen, viittomakielen ja muiden viestintätapojen oppimista. Esimerkiksi kuurojen opetuksessa täytyy käyttää viittomakieltä.Maailman vammaisista lapsista vain murto-osa käy koulua. Erityisesti vammaiset tytöt ovat vaarassa jäädä vaille koulutusta. Vammaisilla on oikeus saada opetusta yleisessä… Lue lisää Oikeus koulutukseen

Oikeus osallisuuteen

YK:n yleissopimus vammaisten ihmisten oikeuksista korostaa vammaisten oikeutta osallistua yhteiskunnan toimintaan, päätöksentekoon ja kulttuurielämään yhdenvertaisesti muiden kanssa. Sopimuksessa sanotaan, että yhteisen toimintaympäristön tulee olla sellainen, että tasa-arvoinen osallistuminen on mahdollista kaikilla elämän osa-alueilla. Tällaista ympäristöä kutsutaan esteettömäksi. Esteettömyys taataan, kun ympäristöstä poistetaan mahdollisimman monet liikkumisen, näkemisen, kuulemisen ja ymmärtämisen esteet. Esteettömyys on kaiken lähtökohta: niin… Lue lisää Oikeus osallisuuteen

Oikeus seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyteen ja perheeseen

YK:n yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista todetaan, että jokaisella avioliittoikäisellä vammaisella on oikeus perustaa perhe sekä solmia avioliitto. Vammaisilla on oikeus päättää vapaasti ja vastuullisesti lastensa määrästä. Heillä on myös oikeus saada tietoa lisääntymisterveydestä ja äitiysneuvolapalveluista.Sekä vammaisuus että seksuaalisuus ovat monella tapaa tabuja eri puolilla maailmaa. Vammaiset ihmiset nähdään usein ei-seksuaalisina ihmisinä eikä heidän uskota pystyvän… Lue lisää Oikeus seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyteen ja perheeseen

Oikeus elämään

YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen 10. artiklassa todetaan, että jokaisella ihmisellä on synnynnäinen oikeus elämään. Tämä on oikeuksista tärkein, sillä muut oikeudet ovat riippuvaisia tästä. Oikeus elämään ei ole aina absoluuttinen, ja esimerkiksi vammaisen sikiön oikeuksista ja siitä, kuka on tervetullut yhteiskuntamme jäsen, käydään jatkuvasti keskustelua: On näet tilanteita, joissa yksilöllä on oikeus elämään,… Lue lisää Oikeus elämään

Johdanto: Vammaisuus

Vammaisia ihmisiä arvioidaan olevan noin miljardi, eli seitsemäsosa koko maailman väestöstä. Suurin osa heistä, noin 800 miljoonaa, asuu maailman köyhimmissä maissa. Vammaisuudesta seuraa helposti köyhyyttä, sillä vammaiset ihmiset saavat vain vähän tai ei ollenkaan koulutusta ja työllistyminen on usein vaikeaa. Toisaalta taas köyhyys aiheuttaa vammaisuutta. Raskaana olevien naisten köyhä ravinto raskauden aikana, terveydenhuollon puutteet ja… Lue lisää Johdanto: Vammaisuus