fis_1

Kaksi naista

Vammaisten ihmisoikeudet

Yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista tuli voimaan vuonna 2008. Tämän vammaissopimuksen valmisteluun osallistuivat YK:n jäsenmaat kansainväliset järjestöt, erityisesti vammaisjärjestöt. Vammaisilla on samat oikeudet kuin muilla Vammaissopimus korostaa, että vammaisilla ihmisillä on samat oikeudet kuin muilla. Vammaisia ei saa syrjiä eli kohdella eri tavoin kuin muita. Vammaisilla ihmisillä on oikeus esimerkiksi päättää omista asioistaan… Read more Vammaisten ihmisoikeudet

Vammaisuus ja terveys

YK:n vammaissopimuksen mukaan vammaisilla ihmisillä on oikeus samoihin terveyspalveluihin kuin muilla. Lisäksi heillä on oikeus niihin terveyspalveluihin, joita he tarvitsevat vammansa takia. Terveyspalvelut ovat esteellisiä Kehitysmaissa terveyspalvelut ovat usein esteellisiä. Terveyskeskus voi olla esimerkiksi paikassa, johon ei pääse pyörätuolilla. Vammaiset eivät saa tietoa terveydestä Kehitysmaissa vammaiset ihmiset eivät saa terveysasioista tietoa heille sopivassa muodossa. Sairauksista… Read more Vammaisuus ja terveys

Vammaisuus ja katastrofit

YK:n vammaissopimuksen mukaan vammaisia ihmisiä pitää suojella katastrofin aikana samalla tavalla kuin muita. Katastrofi voi olla esimerkiksi sota tai luonnonmullistus. Luonnonmullistuksia ovat esimerkiksi hirmumyrskyt, tulvat ja maanjäristykset. Vammaisen on muita vaikeampi selviytyä Vammaisen ihmisen on muita vaikeampi selviytyä katastrofista. Selviytyminen on vaikeampaa, jos vammainen ihminen ei saa katastrofista tietoa hänelle sopivassa muodossa. Liikuntavammaisen ihmisen voi… Read more Vammaisuus ja katastrofit

Vammaisuus ja sukupuoli

YK:n vammaissopimuksen mukaan vammaisia naisia ja tyttöjä syrjitään monesta eri syystä. Heitä syrjitään, koska he ovat tyttöjä tai naisia vammaisia köyhiä. Vammaiset tytöt eivät pääse kouluun Kehitysmaissa vammaiset tytöt pääsevät harvoin kouluun. Siksi tytöt eivät saa ammattia ja heidän on vaikea saada työtä. Koska naisilla ei ole koulutusta, he eivät tiedä, millaisia oikeuksia ja mahdollisuuksia… Read more Vammaisuus ja sukupuoli

Tuomas ja opiskelija vierekkäin

Vammaisuus ja osallistuminen

YK:n vammaissopimuksen mukaan vammaisilla ihmisillä on oikeus osallistua yhteiskunnan toimintaan. Vammaiset ihmiset voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan silloin, kun yhteiskunta on heille saavutettava. Yhteiskunta on saavutettava, kun siinä ei ole esteitä liikkumiselle näkemiselle kuulemiselle asioiden ymmärtämiselle. Vammaiset eivät pysty osallistumaan Kehitysmaiden vammaiset ihmiset eivät pysty osallistumaan yhteiskunnan toimintaan samalla tavalla kuin muut. Suuri osa kehitysmaiden vammaisista… Read more Vammaisuus ja osallistuminen

Vammaisuus ja työ

YK:n vammaissopimuksen mukaan vammaisilla on oikeus tehdä työtä samalla tavalla kuin muut. Vammaisilla on oikeus myös sosiaaliturvaan. Vammaisten on vaikea saada työtä Kehitysmaissa vammaisen ihmisen on vaikea saada työtä. Vammaisten työllistymistä vaikeuttaa vammaisten ihmisten vähäinen koulutus työnantajien kielteiset asenteet työpaikkojen esteellisyys. Vammaiset eivät pärjää ilman perheen apua Monissa kehitysmaissa sosiaaliturva eli valtion antama rahallinen tuki… Read more Vammaisuus ja työ

Vammaisuus ja koulutus

YK:n vammaissopimuksen mukaan vammaisilla lapsilla on oikeus saada opetusta tavallisessa luokassa yhdessä muiden kanssa. Vammaisilla lapsilla on oikeus saada yksilöllistä tukea opiskeluun. Vammaiset lapset eivät pääse kouluun Köyhissä kehitysmaissa vain harva vammainen lapsi pääsee kouluun. Varsinkin vammaiset tytöt jäävät usein ilman koulutusta. Asenteet estävät kouluun pääsyn Suurin este vammaisten koulunkäynnille kehitysmaissa on ihmisten kielteiset asenteet.… Read more Vammaisuus ja koulutus

Tuomas ja opiskelija vierekkäin

Vammaisuus ja köyhyys

YK:n vammaissopimuksen mukaan vammaisilla ihmisillä on oikeus ruokaan vaatteisiin asuntoon terveyspalveluihin. Vammaiset ovat köyhistä köyhimpiä Suurin osa maailman vammaisista ihmisistä asuu köyhissä kehitysmaissa. Vammaiset ihmiset ovat usein kaikista köyhimpiä. Köyhyys aiheuttaa vammoja Kehitysmaissa köyhillä ihmisillä ei ole varaa terveelliseen ruokaan puhtaaseen veteen terveyspalveluihin. Kehitysmaassa elävä ihminen voi vammautua siksi, että hän ovat köyhä. Köyhä ihminen… Read more Vammaisuus ja köyhyys