Kehitysyhteistyö järjestöittäin

Svenska hörselförbundet

Svenska hörselförbundet rf on 30-vuotias edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on valvoa ja ajaa ruotsia äidinkielenään puhuvien kuulovammaisten etuja. Olemme myös aktiivinen toimija kansainvälisesti. Vuonna 2015 aloitimme kehitysyhteistyöprojektin Boliviassa yhdessä kuulovammaisten lasten vanhempainjärjestön APANH:in kanssa. Yhdessä kumppanijärjestömme kanssa haluamme taata, että kuulovammaisten lasten oikeus koulunkäyntiin toteutuu Boliviassa. Hankkeet: Kuulovammaisten lasten inklusiivisen opetuksen tukihanke Boliviassa Lisätietoja: Utvecklingssamarbete i… Lue lisää Svenska hörselförbundet

FDUV

 FDUV eli Förbundet De Utvecklingsstördas Väl on ensisijaisesti Suomessa asuvien ruotsinkielisten kehitysvammaisten sekä heidän perheidensä     edunvalvontajärjestö. Tarjoamme palveluita myös muille, esimerkiksi henkilöille, joilla on lukemis-, oppimis- tai kommunikaatiovaikeuksia. Hankkeet: Kehitysvammaisten henkilöiden ja näiden perheiden voimauttaminen ja osallistaminen

Abilis logo

Abilis-säätiö

ABILIS-säätiö rahoittaa pienimuotoisia vammaisjärjestöjen ja oma-apuryhmien suunnittelemia ja toteuttamia hankkeita Aasiassa, Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Itä-Euroopassa. ABILIS-säätiön perusti joukko suomalaisia vammaisvaikuttajia vuonna 1998. Säätiön toimintaa rahoittaa pääasiassa Suomen ulkoasiainministeriö. Vammaiskumppanuudessa Abilis toimii eri maiden vammaisasioiden tietopankkina, verkostoitumisen tukijana ja osallistuu Vammaiskumppanuuden toteuttamaan kehitysviestintään ja globaalikasvatukseen. Abiliksen Etelän hanketyötä ei rahoiteta vammaiskumppanuusohjelman kautta. Abiliksen Etelän hankkeiden toteuttajina… Lue lisää Abilis-säätiö

Näkövammaisten liitto

Näkövammaisten liitto on valtakunnallinen oikeuksienvalvonta- ja palvelujärjestö, joka haluaa ottaa vastuuta myös kehitysmaiden näkövammaisten aseman parantamisesta. Liiton hankkeissa edistetään ennen kaikkea näkövammaisten lasten ja nuorten kasvu- ja opiskeluedellytyksiä sekä vahvistetaan Maailman Sokeain Unionin (WBU) linjausten mukaisesti kohdemaiden näkövammaisjärjestöjä. Näkövammaisten liitto (NKL) noudattaa työssään Suomen valtion kehityspoliittisia periaatteita mm. sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Hankkeet: Bolivian näkövammaisten opetuksen tukeminen… Lue lisää Näkövammaisten liitto

kynnys ry:n logo

Kynnys

Kynnys ry on eri tavoin vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö. Sen perustivat vammaiset opiskelijat 1973. Eri tavoin vammaiset henkilöt vastaavat yhdistyksen toiminnasta päätöksestä toimeenpanoon. Tähän luodaan edellytykset palkkaamalla tilaisuuksiin avustajia, tulkkeja ja oppaita. Kynnys työskentelee vammaisten henkilöiden yhdenvertaisten oikeuksien toteutumiseksi sekä suomalaisessa yhteiskunnassa että kansainvälisellä tasolla. Hankkeet: Keski-Aasian vammaisten naisten verkoston strateginen suunnitelma 2016-2018 Korkeakoulujen… Lue lisää Kynnys

Kuurojen Liitto

Suomen Kuurojen Liitto on maailmassa yksi harvoja organisaatioita, joka tekee laajamittaisesti kehitysyhteistyötä kuurojen elinolosuhteiden parantamiseksi ja ihmisoikeuksien toteutumiseksi. Kehitysyhteistyö on vakiintunut tärkeäksi osaksi liiton toimintaa. Suomen Kuurojen Liitto on kansainvälisesti tunnettu viittomakielen ja kuurojentyön asiantuntija. Se haluaa kantaa vastuunsa kuurojen elinolojen parantamisesta myös Suomen rajojen ulkopuolella. Ensimmäiset kumppanuussuhteet liitto solmi itäisessä Afrikassa perustettujen kuurojen järjestöjen kanssa.… Lue lisää Kuurojen Liitto

Kehitysvammaliitto

Kehitysvammaliitto edistää kehitysvammaisten ja muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten tasa-arvoa ja osallistumista yhteiskunnassa, kehittää palveluja sekä edistää alan tutkimusta. Vuonna 1951 perustettu Kehitysvammaliitto on yhteiskunnallinen vaikuttaja, tieto-taitokeskus ja yhteistyöfoorumi. Se toimii monipuolisesti yhteistyössä vammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä, alan työntekijöiden, palveluntuottajien, järjestöjen, yritysten ja viranomaisten kanssa. HANKKEET: Kohti inklusiivista ammattikoulutusta Sansibarissa

invalidiliiton logo

Invalidiliitto

Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö. Invalidiliitossa on 33 000 henkilöjäsentä ja 150 jäsenyhdistystä ympäri Suomea. Invalidiliitto on osa maailmanlaajuista vammaisten ihmisten liikettä, jonka päämääränä on vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien toteutuminen ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien saavuttaminen Suomessa ja ulkomailla.   Hankkeet: Liikuntavammaisten ihmisten itsenäisen elämän ja taloudellisen voimaantumisen ohjelma Addis Ababassa ZNAPDin ohjelma järjestödemokratian… Lue lisää Invalidiliitto