Sambia

ZNAPDin ohjelma järjestödemokratian ja vammaisten ihmisten osallistumisen edistämiseksi

MITÄ: D&I-hankkeessa tuetaan Sambian liikuntavammaisten ihmisten ZNAPDin järjestöllistä kehitystä valtakunnallisella, provinssi- ja kylätasolla. Kylissä ZNAPDin jäsenet ovat saaneet pienimuotoista elinkeinokoulutusta ja käynnistäneet toimeentuloryhmiä pilotteina. Ryhmissä hoidetaan mehiläisiä, kasvatetaan vuohia, possuja ja vihanneksia tai valmistetaan koulupukuja . Valtakunnallisella tasolla koulutetaan ZNAPDin henkilökuntaa ja jäsenistöä järjestödemokratiassa, viestinnässä, esteettömyydessä ja varainhankinnassa. Hankkeessa myös verkostoidutaan viranomaisten ja muiden avaintoimijoiden… Lue lisää ZNAPDin ohjelma järjestödemokratian ja vammaisten ihmisten osallistumisen edistämiseksi