Kenia

Kehitysvammaisten henkilöiden ja näiden perheiden voimauttaminen ja osallistaminen

MITÄ: Hankkeessa tuetaan kehitysvammaisia ja heidän perheitään Kenian viidessä kunnassa. MIKSI: Vain 3 % kehitysvammaisista lapsista pääsee kouluun Keniassa. Lähiomaiset ja perheenjäsenet ovat usein heidän ainoa sosiaalinen piirinsä. Myös kehitysvammaisen lapsen vanhemmat joutuvat usein leimatuksi. MITEN: Ympäröivän yhteisön tietoisuutta kehitysvammakysymyksistä nostetaan erilaisilla kampanjoilla ja tiedotuksella. Kehitysvammaisille itselleen järjestetään esimerkiksi kulttuuritapahtumia ja tietoiskuja, jotta heidän itsetuntonsa… Lue lisää Kehitysvammaisten henkilöiden ja näiden perheiden voimauttaminen ja osallistaminen