Etiopia

Näkövammaisten inklusiivisen opetuksen tukihanke Etiopiassa

MITÄ: Projektissa tuetaan Etiopian koulujen inklusiivista kehitystä, jotta näkövammaiset pääsisivät yleisen koulutuksen piiriin. MIKSI: Etiopia on ratifioinut YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista, mutta lain täytäntöönpano laahaa. Näkövammaiset ovat tervetulleita moniin kouluihin, mutta henkilökunnalta pitkälti puuttuu käytännön kokemus erilaisista opetusmetodeista ja viranomaisilta motivaatio hankkia tarvittavia apuvälineitä. MITEN: Inklusiivisen koulutuksen kehittyminen toisi näkövammaisille paremmat edellytykset kouluttaa itsensä… Lue lisää Näkövammaisten inklusiivisen opetuksen tukihanke Etiopiassa

Vammaisten naisten voimaannuttaminen Etiopiassa

MITÄ: Hankkeessa tuetaan vammaisten naisten kouluttautumista ja toimeentulon mahdollisuuksia. MIKSI: Etiopiassa vammaiset naiset jäävät usein ilman koulutusta ja toimeentuloa, koska heihin kohdistuu moninkertainen syrjintä. Kouluttamattomuus ja työttömyys lisäävät köyhyyden kierrettä entisestään. MITEN: Erilaiset koulutukset lisäävät vammaisten naisten mahdollisuuksia saada toimeentuloa. Vertaistuella pyritään kohottamaan vammaisten naisten itsetuntoa ja aktiivisuutta. Asenneilmapiirin muuttuminen myönteisemmäksi naisia kohtaan saa myös… Lue lisää Vammaisten naisten voimaannuttaminen Etiopiassa

Korkeakoulujen inklusiivisen opetuksen kapasiteetin vahvistaminen ja vammaisten yliopisto-opiskelijoiden voimaannuttaminen Etiopiassa

MITÄ: Hankkeessa edistetään inklusiivista opetusta yliopistoissa ja tuetaan yliopistojen vammaisten opiskelijoiden tasavertaisia opiskelu- ja osallistumismahdollisuuksia. Vammaiskumppanuuden osuus hankkeessa on päättynyt. MIKSI: Etiopian yliopistoissa vammaisilla opiskelijoilla ei ole tasa-arvoista mahdollisuutta osallistua opetukseen, koska monet tilat ovat esteellisiä, kuulovammaisille ei ole viittomakielen tulkkauspalveluita ja näkövammaisille ei ole apuohjelmia ja -välineitä opiskeluun. MITEN: Opiskelijoiden pyynnöstä kustannetaan apuvälineitä koulunkäyntiin,… Lue lisää Korkeakoulujen inklusiivisen opetuksen kapasiteetin vahvistaminen ja vammaisten yliopisto-opiskelijoiden voimaannuttaminen Etiopiassa

Kuurosokeiden voimaantuminen Etiopiassa

MITÄ: Hankkeessa tuetaan kuurosokeiden asemaa Etiopiassa vakiinnuttamalla Etiopian kuurosokeiden liiton ENADB:n toimintaa. MIKSI: Kuurosokeus on suhteellisen uusi käsite Etiopiassa ja kuurosokeat ovatkin kaikista vammaisryhmistä heikoimmassa asemassa, sillä historiallisesti kuurosokeat eivät ole päässeet mukaan sokeille tai kuuroille suunnatun tuen piirin. Useimpien on mahdotonta palveluita itselleen soveltuvalla tavalla ja heidän sosiaalinen piirinsä rajoittuu perheenjäseniin. MITEN: Vahvistamalla ENADB:ia… Lue lisää Kuurosokeiden voimaantuminen Etiopiassa

Etiopian kuurojen naisten kapasiteetin vahvistaminen ja HIV/AIDS -hanke

HANKE ON PÄÄTTYNYT MITÄ: Hankkeessa parannetaan kuurojen naisten toimeentuloa ja asemaa Etiopian maaseudulla ja vahvistetaan kansallisen kuurojen liiton toimintavalmiuksia. MIKSI: Kuurojen naisten asema Etiopiassa on huono. Toimeentulon lisääntyessä itsemääräämisoikeus lisääntyy. MITEN: Hankkeessa lisätään kuurojen naisten tietoisuutta seksuaaliterveydestä ja naisten oikeuksista, sekä edistetään heidän toimeentulomahdollisuuksiaan. Hankkeesta hyötyvät ennen kaikkea kahdeksan kohdealueen kuurot naiset, mutta myös kuuroille… Lue lisää Etiopian kuurojen naisten kapasiteetin vahvistaminen ja HIV/AIDS -hanke

Liikuntavammaisten ihmisten itsenäisen elämän ja taloudellisen voimaantumisen ohjelma Addis Abebassa

MITÄ: Hankkeessa tarjotaan ammattikoulutusta ja yritysosaamista fyysisesti vammaisille ja tuetaan heidän perustamiaan pieniä yrityksiä/osuuskuntia. Hankkeen ensimmäisen jakson aikana vammaisille henkilöille tarjottiin mahdollisuus yrityksen perustamiseksi mikrolainan turvin. Vuonna 2016 käynnistyvässä toisessa jaksossa markkinointiosaamista ja muita tukipalveluita tarjotaan, jotta pienet yritykset tulevat kestäviksi ja niissä toimivat vammaiset henkilöt pystyvät jatkossa ansaitsemaan toimeentulonsa itse. MIKSI: Etiopiassa vammaisuus nähdään… Lue lisää Liikuntavammaisten ihmisten itsenäisen elämän ja taloudellisen voimaantumisen ohjelma Addis Abebassa