Kehitysyhteistyö

Kohti inklusiivista ammattikoulutusta Sansibarissa

MITÄ? Hankkeessa mahdollistetaan kehitysvammaisten nuorten pääsy ammatilliseen koulutukseen. MIKSI? Kehitysvammaisten nuorten ammatillinen koulutus ei ole ollut tähän asti mahdollista Sansibarissa. MITEN? Kehitysvammaliitto, FDUV ja Kehitysvammaisten Tukiliitto aloittivat uuden kehitysyhteistyöhankkeen Sansibarissa, Tansaniassa vuoden 2017 alussa. Sansibar on kahdesta saaresta koostuva itsehallintoalue Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Asukkaita siellä on 1,3 miljoonaa, josta Sansibarin tilastokeskuksen mukaan 9,3 % on… Lue lisää Kohti inklusiivista ammattikoulutusta Sansibarissa

Kuulovammaisten lasten inklusiivisen opetuksen tukihanke Boliviassa

MITÄ: Projektissa parannetaan kuulovammaisten oppilaiden oikeutta inklusiiviseen opetukseen yleisopetuksen piirissä. MIKSI: Kuulovammaisuus on heikosti tunnettua Boliviassa, minkä vuoksi projektissa tehdään töitä kuulovammaisuutta koskevan tietoisuuden ja ymmärryksen lisäämiseksi. Työtä tehdään koulujen lisäksi myös muualla väestön keskuudessa. MITEN: Kouluvierailujen aikana opettajille ja koululaisten vanhemmille kerrotaan, kuinka kuulovamma havaitaan ja millainen apu on tarpeen inklusiivista opetusta varten. Väestön… Lue lisää Kuulovammaisten lasten inklusiivisen opetuksen tukihanke Boliviassa

Svenska hörselförbundet

Svenska hörselförbundet rf on 30-vuotias edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on valvoa ja ajaa ruotsia äidinkielenään puhuvien kuulovammaisten etuja. Olemme myös aktiivinen toimija kansainvälisesti. Vuonna 2015 aloitimme kehitysyhteistyöprojektin Boliviassa yhdessä kuulovammaisten lasten vanhempainjärjestön APANH:in kanssa. Yhdessä kumppanijärjestömme kanssa haluamme taata, että kuulovammaisten lasten oikeus koulunkäyntiin toteutuu Boliviassa. Hankkeet: Kuulovammaisten lasten inklusiivisen opetuksen tukihanke Boliviassa Lisätietoja: Utvecklingssamarbete i… Lue lisää Svenska hörselförbundet

FDUV

 FDUV eli Förbundet De Utvecklingsstördas Väl on ensisijaisesti Suomessa asuvien ruotsinkielisten kehitysvammaisten sekä heidän perheidensä     edunvalvontajärjestö. Tarjoamme palveluita myös muille, esimerkiksi henkilöille, joilla on lukemis-, oppimis- tai kommunikaatiovaikeuksia. Hankkeet: Kehitysvammaisten henkilöiden ja näiden perheiden voimauttaminen ja osallistaminen

Kehitysvammaisten henkilöiden ja näiden perheiden voimauttaminen ja osallistaminen

MITÄ: Hankkeessa tuetaan kehitysvammaisia ja heidän perheitään Kenian viidessä kunnassa. MIKSI: Vain 3 % kehitysvammaisista lapsista pääsee kouluun Keniassa. Lähiomaiset ja perheenjäsenet ovat usein heidän ainoa sosiaalinen piirinsä. Myös kehitysvammaisen lapsen vanhemmat joutuvat usein leimatuksi. MITEN: Ympäröivän yhteisön tietoisuutta kehitysvammakysymyksistä nostetaan erilaisilla kampanjoilla ja tiedotuksella. Kehitysvammaisille itselleen järjestetään esimerkiksi kulttuuritapahtumia ja tietoiskuja, jotta heidän itsetuntonsa… Lue lisää Kehitysvammaisten henkilöiden ja näiden perheiden voimauttaminen ja osallistaminen