Globaalikasvatus 1

YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista seuranta

YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista toimeenpanoa seuraa itsenäisistä asiantuntijoista muodostettu Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea (Committee on the Rights of Persons with Disabilities). Kaikkien sopimuksen ratifioineiden valtioiden tulee raportoida komitealle, kuinka vammaisten oikeudet toteutuvat. Ensimmäinen raportti tehdään kaksi vuotta ratifioinnista ja sen jälkeen joka neljäs vuosi. Komitea tarkastaa raportit ja antaa ehdotuksia ja suosituksia käytäntöjen parantamiseksi.… Lue lisää YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista seuranta

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista hyväksyttiin joulukuussa 2006 YK:n yleiskokouksessa. Se astui voimaan 3.5.2008, kun yli 20 maata oli ratifioinut (lopullisesti voimaansaattanut) sopimuksen. Sopimuksen valmisteluun osallistuivat jäsenvaltioiden edustajien lisäksi kansainväliset järjestöt sekä vammaisjärjestöt. YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista täydentää jo voimassaolevia YK:n ihmisoikeussopimuksia – sillä ei siis perustettu uusia ihmisoikeuksia. Sopimuksella vahvistetaan kaikkien ihmisoikeuksien ja… Lue lisää YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista