Selkokieliset sivut

VAMMAISUUS KEHITYSMAISSA

Tässä osiossa on tietoa kehitysmaissa asuvien vammaisten ihmisten elämästä, muun muassa heidän koulutuksestaan, terveydestään ja taloudellisesta tilanteestaan. Tässä osiossa kerrotaan myös YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta.   

VAMMAISKUMPPANUUS

Vammaiskumppanuus on suomalaisten vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyöohjelma. Vammaiskumppanuutta toteuttaa yhdeksän suomalaista vammaisjärjestöä ja heidän kumppanijärjestönsä kehitysmaissa. Toimintaa on lähes 20 maassa. Hankkeet ovat vammaiset ihmisten itse suunnittelemia ja toteuttamia. Hankkeita on yhteensä lähes 30. Kehitysmaissa tehtävien hankkeiden lisäksi teemme työtä Suomessa. Tapaamme viranomaisia ja muita tahoja ja kerromme heille vammaisten ihmisten asemasta ja oikeuksista kehitysmaissa. Muistutamme heitä,… Lue lisää VAMMAISKUMPPANUUS

Kehitysyhteistyö

Suomalaiset vammaisjärjestöt ja kehitysmaan vammaisjärjestöt tekevät yhdessä työtä vammaisten ihmisten aseman parantamiseksi kehitysmaissa. Kehitysmaan vammaisjärjestön vastuulla on toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen. Suomalainen vammaisjärjestö antaa rahaa, asiantuntija-apua sekä vertaistukea. Työn tavoitteena on, että vammaiset ihmiset voivat elää itsenäistä elämää, saada koulutusta ja työtä. Yhteistyötä tehdään eniten Afrikassa. Lisäksi hankkeita on Palestiinassa, useissa Keski-Aasian maissa sekä Euroopassa… Lue lisää Kehitysyhteistyö

Työmme Suomessa

Annamme tietoa vammaisten tilanteesta kehitysmaissa. Kerromme, mitä Vammaiskumppanuuden rahoilla tehdään kehitysmaissa. Kerromme vammaisten ihmisten tarinoita kehitysmaista. Tämä on niin kutsuttua kansainvälisyyskasvatusta. Se on osa Vammaiskumppanuusohjelman toimintaa. Tekemällä kansainvälisyyskasvatusta haluamme innostaa etenkin vammaisia ihmisiä mukaan kehitysyhteistyöhön. Kansainvälisyyden teemoista voidaan puhua kouluissa, työpaikoilla, vanhainkodeissa ja erilaisissa tapahtumissa. FIDIDA ja sen jäsenjärjestöt osallistuvat esimerkiksi joka vuosi Maailma Kylässä… Lue lisää Työmme Suomessa