seravo

Vammaiskumppanuus – Yhdessä kohti yhdenvertaista maailmaa

Vammaiskumppanuus on yhdeksän suomalaisen vammaisjärjestön kehitysyhteistyöjärjestö. Yhdessä kehitysmaiden sisarjärjestöjemme kanssa toimimme vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumiseksi lähes 20 maassa. Vammaiskumppanuudessa vammaiset ihmiset eivät ole avun kohteita, vaan lähes 30 kehitysyhteistyöhankkeen suunnittelijoita ja toteuttajia. Teemme työtä Suomessa ja kehitysmaissa viranomaisten ja muiden kehitysyhteistyön toteuttajien kanssa, jotta vammaisten ihmisten oikeudet tulisivat huomioiduksi kehitysmaiden lainsäädännössä ja kaikessa kehitysmaissa tehtävässä… Lue lisää Vammaiskumppanuus – Yhdessä kohti yhdenvertaista maailmaa

Työkalu valtavirtaistamiseen

Ottamalla huomioon vammaiskysymykset kaikessa kehitysyhteistyötoiminnassa pääsevät vammaiset ihmiset paremmin mukaan ns. valtavirtakehitykseen. Teemme työtä ja tarjoamme apuamme näiden kysymysten huomioimeksi.  Käytännön avuksi hanketyöhön olemme kehittäneet oheisen työkalun: Valtavirtaistamistyökalu (pdf) Miksi valtavirtaistaminen on tärkeää?  Valtavirtaistaminen on ihmisoikeuskysymys ja vähentää eriarvoisuutta. Vammaiset ihmiset jäävät usein vammansa vuoksi syrjään kehitysyhteistyöhankkeiden vaikutuspiiristä. Esimerkiksi peruskoulun aloittaa tällä hetkellä globaalitasolla yli 80%… Lue lisää Työkalu valtavirtaistamiseen

Tuki vammaiskysymysten valtavirtaistamiseen

Vammaiskysymysten valtavirtaistamispalveluiden sisältö, koulutuksen näkökulmat ja menetelmät sovitetaan tarpeisiinne ja resursseihinne sopiviksi. Esimerkkejä tuestamme: Kouluttamme ja neuvomme vammaisasioiden sisällyttämisestä osaksi hankesuunnitelmia. Etsimme sopivia vammaisjärjestöjä tai -konsultteja mukaan hankkeeseen. Autamme hankkeen toteuttamisessa tavalla, joka mahdollistaa vammaisten ihmisten osallistumisen hankkeiden toimintoihin sen kaikissa vaiheissa. Neuvomme sisällöllisissä ja rakenteellisissa kysymyksissä. Seuraamme vammaisten huomioimisen toteutumista ja annamme suosituksia jatkoa… Lue lisää Tuki vammaiskysymysten valtavirtaistamiseen

YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista seuranta

YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista toimeenpanoa seuraa itsenäisistä asiantuntijoista muodostettu Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea (Committee on the Rights of Persons with Disabilities). Kaikkien sopimuksen ratifioineiden valtioiden tulee raportoida komitealle, kuinka vammaisten oikeudet toteutuvat. Ensimmäinen raportti tehdään kaksi vuotta ratifioinnista ja sen jälkeen joka neljäs vuosi. Komitea tarkastaa raportit ja antaa ehdotuksia ja suosituksia käytäntöjen parantamiseksi.… Lue lisää YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista seuranta

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista hyväksyttiin joulukuussa 2006 YK:n yleiskokouksessa. Se astui voimaan 3.5.2008, kun yli 20 maata oli ratifioinut (lopullisesti voimaansaattanut) sopimuksen. Sopimuksen valmisteluun osallistuivat jäsenvaltioiden edustajien lisäksi kansainväliset järjestöt sekä vammaisjärjestöt. YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista täydentää jo voimassaolevia YK:n ihmisoikeussopimuksia – sillä ei siis perustettu uusia ihmisoikeuksia. Sopimuksella vahvistetaan kaikkien ihmisoikeuksien ja… Lue lisää YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista