Anja Malm

Kokemuksia oppimateriaalista

Opetan uskontoa Etu-Töölön lukiossa ja olen käyttänyt tätä oppimateriaalia useammalla eri tavalla UE3-kursseillani (kesk. sisältö Kristillinen etiikka ja elämä). Opiskelijoissa on ollut ykkösistä nelosiin, kaikkea sekaisin. Ryhmien koko meillä on 33 opiskelijaa. Tässä kerron kokemuksia ensimmäisestä kerrasta, muut variaatiot löytyvät kohdasta ”Opettajalle” kaikkien sivujen alareunasta. Etiikan kurssilla olen aina teettänyt opiskelijoilla erilaisia isompia projekteja ja… Lue lisää Kokemuksia oppimateriaalista

Tekijät

Tämän oppimateriaalin ovat toteuttaneet: Oppimateriaalin sisällön tuottaminen: Irja Seilola, Mari Koistinen, Anja Malm ja Satu Vierimaa Ohjausryhmä: Inka Hopsu, Opettajat ilman rajoja Satu Vierimaa, Etu-Töölön lukio Marianne Nylund, DIAK Riikka Vuorela, FCG International Vesa Virri, Töölön yhteiskoulu Yhteistyössä mukana: Lämmin kiitos kaikille Oikeus tulevaisuuteen -oppimateriaalin tekemiseen osallistuneille!

Opettajalle – Oikeus osallisuuteen

OIKEUS OSALLISUUTEEN Avainsanat: inkluusio, osallisuus, esteettömyys Aihealueet, oppiainekokonaisuudet: ympäristötieto, maantiede, yhteiskuntaoppi, psykologia, espanja, englanti Ohjeet: Materiaali sisältää kattavan kokoelman työkaluja kansainvälisyyden toteuttamiseen niin eri oppiaineissa, aihekokonaisuuksissa kuin eri luokka-asteilla ja koulumuodoissakin. Jokaisessa teemaosiossa voi tutustua aiheeseen asiaosuuden, elämäntarinoiden, harjoitustehtävien ja useiden videoiden kautta. Materiaali sisältää sekä suomalaisten että kehitysmaiden vammaisten nuorten tarinoita elämän eri osa-alueilta.… Lue lisää Opettajalle – Oikeus osallisuuteen

Lähteet ja lisätietoa – Oikeus seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyteen ja perheeseen

Lähteet: Vammaisuus ja seksuaalisuus. Kaksi tabua (avautuu uudelle välilehdelle) Urhonen, A. (2011) Vammaisuus ja seksuaalisuus – Kaksi tabua teoksessa Korhonen, E. ja Mäkinen, I. (2011) Ilman esteitä: vammaisten seksuaalioikeudet ja kehitys. Väestötietosarja 23. Lisätietoa: Ilman esteitä: vammaisten seksuaalioikeudet ja kehitys. (avautuu uudelle välilehdelle) Korhonen, E. ja Mäkinen, I. (2011) Ilman esteitä: vammaisten seksuaalioikeudet ja kehitys.… Lue lisää Lähteet ja lisätietoa – Oikeus seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyteen ja perheeseen

Tehtävät – Oikeus seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyteen ja perheeseen

1. Tehtävä ”Vammaiset ja seksuaalisuus”Kirjaa paperille 10 asiaa siitä, mitä sinulle tulee mieleen aiheesta vammaiset ja seksuaalisuus. Tämän jälkeen katso jokin seuraavista videoista: 1) Katso YouTubesta pätkä (noin 10 minuuttia) elokuvasta Miffo. Elokuva on ruotsinkielinen, mutta hyvin visuaalinen. Sinun ei tarvitse osata ruotsia. Miffo (Video avautuu uudelle välilehdelle. Sen katseleminen vaatii kirjautumisen Youtubeen.)2) Signmarkin laulu… Lue lisää Tehtävät – Oikeus seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyteen ja perheeseen

Tehtävät – Oikeus Osallisuuteen

Katso video ja vastaa seuraaviin kysymyksiin: Signmark kertoo elämästään osana yhteiskuntaa. Hänellä on kerrottavanaan monta käännekohtaa elämässään. Mitkä seikat ovat olleet esteinä? Mitkä ovat olleet hänen nuoruutensa ja elämänsä voimavarat? Mitkä oivallukset ovat muuttaneet hänen elämäänsä? Mitkä asiat ovat edistäneet SignMarkin elämää? Tarkastele seuraavia kuvia ja vastaa alla oleviin kysymyksiin:   Millaisia esteitä liikkumiselle näet… Lue lisää Tehtävät – Oikeus Osallisuuteen

Lähteet ja lisätietoa – Oikeus Osallisuuteen

Lähteet: Pihnala, M. (2014) Ihmisoikeuksien merkitys elämässäni. Teoksessa Myllyaho, S. et. al. (toim.) Oikeus tulevaisuuteen, vammaisjärjestöt kehitysyhteistyössä. Vammaiskumppanuus ry. Esa Print Oy, Lahti. Lisätietoa: Making it work – good practicies on disabilities inclusive development (avautuu uudelle välilehdelle) Monipuolinen sivusto, josta löytyy hyviä inklusiivisista, vammaiset ihmiset huomioon ottavista hyvistä käytänteistä. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry… Lue lisää Lähteet ja lisätietoa – Oikeus Osallisuuteen

Opettajalle – Oikeus Työhön

Avainsanat: työllisyys, talous, itsenäisyys, palkka, status Aihealueet, oppiainekokonaisuudet: yhteiskuntaoppi, äidinkieli, psykologia, elämänkatsomustieto, filosofia, uskonto Ohjeet: Materiaali sisältää kattavan kokoelman työkaluja kansainvälisyyden toteuttamiseen niin eri oppiaineissa, aihekokonaisuuksissa kuin eri luokka-asteilla ja koulumuodoissakin. Jokaisessa teemaosiossa voi tutustua aiheeseen asiaosuuden, elämäntarinoiden, harjoitustehtävien ja useiden videoiden kautta. Materiaali sisältää sekä suomalaisten että kehitysmaiden vammaisten nuorten tarinoita elämän eri osa-alueilta.… Lue lisää Opettajalle – Oikeus Työhön

Lähteet ja lisätietoa – Oikeus Työhön

Lähteet: Könkkölä, K. (2014) Ensimmäinen kehitysyhteistyömatka. Teoksessa Myllyaho, S. et. al. (toim.) Oikeus tulevaisuuteen, vammaisjärjestöt kehitysyhteistyössä. Vammaiskumppanuus ry. Esa Print Oy, Lahti, s. 112–126. Lisätietoa: Disability and Work (avautuu uudelle välilehdelle) YK:n työjärjestön sivuilta löytyy monipuolista tietoa maailmalta vammaisten työllistymiseen liittyen. Moving towards disability inclusion (avautuu uudelle välilehdelle) julkaisusta löydät tarinoita siitä, miten vammaiset ihmiset… Lue lisää Lähteet ja lisätietoa – Oikeus Työhön

Tehtävät – Oikeus Työhön

”Jokaisella on oikeus elintasoon, joka on riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheensä hyvinvoinnin ravinnon, vaatetuksen, lääkehuollon ja välttämättömän yhteiskunnallisen huollon osalta. Jokaisella on myös oikeus turvaan työttömyyden, sairauden, tapaturman, leskeyden tai vanhuuden sekä muun hänen tahdostaan riippumatta tapahtuneen toimeentulon menetyksen varalta.” YK:N IHMISOIKEUKSIEN JULISTUS, 25. ARTIKLAN 1. MOMENTTI 1. Tehtävä ”Työn merkitys” Tarkastele seuraavia kuvia:… Lue lisää Tehtävät – Oikeus Työhön