Albanian kuurojen liiton edunvalvonta-, järjestö-, viittomakieli- ja tulkkikoulutuksen tukeminen

MITÄ: Hankkeessa tuetaan Albanian kansallisen kuurojen yhdistyksen edunvalvontaa koulutuksilla sekä Albanian viittomakielen kehittämistä.

MIKSI: Albaniassa kuuroilla ei ole samanlaisia osallistumismahdollisuuksia kuin kuulevalla väestöllä.

MITEN: Kehittämällä edunvalvontaa Albanian kansallinen kuurojen yhdistys pystyy ottamaan osaa tehokkaammin esimerkiksi lainsäädäntöön, jolloin kuurojen asemaa voidaan paremmin turvata. Viittomakielen tutkimuksen, opetuksen ja tulkkikoulutuksen kehittämisellä parannetaan kuurojen oikeutta omakieliseen opetukseen ja tiedonsaantiin viittomakielellä. Hankkeesta hyötyvät kansallisen kuurojen liiton lisäksi kaikki sen piirissä olevat kuurot ja heidän läheisensä sekä avainministeriöiden, mm. sosiaali- ja opetusalan viranomaiset.

KUMPPANUUSJÄRJESTÖ: Hankkeen toteuttaa Albanian kansallinen kuurojen yhdistys (ANAD) yhteistyössä Suomen Kuurojen Liiton kanssa.

KOORDINAATTORI: Kuurojen Liitto, Inkeri Lahtinen, inkeri.lahtinen(at)kuurojenliitto.fi